/* * Visual Studio 2010 Express Edition változatában készült. * Programozó: Nagy Zoltán * Időpont: 2011.02.24 * * Szöveges állományok egyszerű kezelése. * Létrehozás. * Írás, hozzáírás, olvasás. * */ using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.IO;//Szükséges e névtérben használata, a benne lévő File, TextReader és TextWriter osztály miatt. namespace SzovegesAllomanyok { class Program { static void Main(string[] args) { // Szöveges állomány létrehozása.Ha már létezett, akkor felülírja. TextWriter tw1 = File.CreateText("szoveges1.txt"); // Írás az állományba. tw1.Write("Ez kerül az első sorba"); //újror tw1.WriteLine(); tw1.Write("Ez a következő sorba kerül"); // Állomány bezárása. tw1.Close(); // Szöveges állomány megnyitása bővítésre. Ha nem létezett, akkor létrehozza. TextWriter tw = File.AppendText("szoveges1.txt"); // Írás az állományba, az utolsó karakter után. tw.WriteLine("A hozzaírással került ide a szöveg, majd a kurzor átkerül a következő sorba"); tw.Write("Ez már új sorba került"); // Állomány bezárása. tw.Close(); // Szöveges állomány megnyitása olvasásra. TextReader tr = File.OpenText("szoveges1.txt"); ////Egy sor kiolvasása amíg a kiolvasott sor nem üres, és kiírása. string sor = ""; while ((sor = tr.ReadLine()) != null) Console.WriteLine(sor); // Állomány bezárása. tr.Close(); Console.ReadKey(); } } }