using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.IO; //filekezelés namespace Vektor { class Program { static int tukor(int x) { int y = 0; while (x!=0) { y = y * 10 + x % 10; x = x / 10; } return y; } static bool PrimE(int x) { if (x == 1) return false; if (x == 2) return true; if (x % 2 == 0) return false; double gyok = Math.Sqrt(x); for (int i = 3; i <= gyok; i = i+2) { if (x % i == 0) return false; } return true; } static void Main(string[] args) { string s; //karakterlánc TextReader f = File.OpenText("atestat.txt"); //file megnyitása olvasásra int n = 0; int[] v = new int[20]; //vektor deklaralasa s = f.ReadLine(); //egy sor beolvasása a file-ból n = Convert.ToInt32(s); s = f.ReadLine(); //egy sor beolvasása a file-ból Console.WriteLine("Eredeti: "+s); string[] lista = s.Split(' '); //felbontas darabokra for (int i = 0; i < n; i++) { v[i] = Convert.ToInt32(lista[i]); } Console.WriteLine("A beolvasott vektor: "); for (int i = 0; i < n; i++) { Console.Write("{0} ", v[i]); } Console.WriteLine(); //uj sorba lep Console.WriteLine("Primszamok: "); for (int i = 0; i < n; i++) { if(PrimE(v[i])) Console.Write("{0} ", v[i]); } Console.WriteLine(); //uj sorba lep Console.WriteLine("Tukorszamok: "); for (int i = 0; i < n; i++) { if(v[i]== tukor(v[i])) Console.Write("{0} ", v[i]); } Console.WriteLine(); //uj sorba lep Console.WriteLine("Vege"); Console.ReadKey(); //várakozás billentyülenyomásig } } }